Tagdíj szabályzat

Tagdíj szabályzat

Az Invictus Úszó és Vízilabda SC Kft.

TAGDÍJ SZABÁLYZATA

 1. Az Invictus Úszó és Vízilabda SC Kft. (továbbiakban: Invictus SC) sportolóinak az alábbiak szerint kell hozzájárulniuk a sporttevékenységük – szervezett formában történő – gyakorlásához.
 2. A sporttevékenység gyakorlásához való hozzájárulás tagdíjfizetés formájában történik, melynek összegét a klub állapítja meg.
 3. A tagdíjfizetési kötelezettség a sportoló tagsági viszonyából ered, ezért a tagdíjat az edzésekről történő
  – átmeneti – távolmaradás esetén is fizetni kell.
    Sportolónak minősül mindenki, aki a klub által szervezett edzéseken, eseményeken részt vesz és igénybe veszi a klub által nyújtott szolgáltatásokat és kedvezményeket.
 4. A tagdíjfizetés elmulasztása a tagsági viszony megszűnését vonja maga után, ezért azok a sportolók, akik nem fizetik a tagdíjukat, kizárják magukat a klubból, így az Invictus SC által biztosított kedvezményeket nem vehetik igénybe (pl. nem kaphatnak havi testnevelési bérletet), továbbá nem vehetnek részt az Invictus SC által szervezett sportversenyeken, edzéseken.  Abban az esetben, ha a sportoló tárgyhó 25. jelzi a klub felé, hogy következő hónapban szüneteltetni szeretné tagságát úgy nem köteles tagsági díjat fizetni.   A klub által nyújtott bármely nemű kedvezmény, ill. kedvezményes szolgáltatás a klub saját döntéskörébe tartozik, nem alanyi jogon jár: csak és kizárólag azoknak a sportolónak jár, aki folyamatos, azaz 12 hónap tagdíjfizetéssel rendelkeznek. 
 5. A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt kizárt sportolók csak abban az esetben folytathatják az Invictus SC-ben a sporttevékenységüket, ha a tagdíjfizetési kötelezettségüknek visszamenőlegesen eleget tettek.
 6. Az egyes szakosztályok edzői adnak információt a tagdíjak fizetéséről.
 7. A tagdíjat előre, tárgyhónap 10. napjáig kell a tagoktól beszedni.
 8. A tagdíjat a szülő/gondviselő köteles befizetni az edzőknél személyesen, vagy átutalással az Invictus Úszó és Vízilabda SC Kft. MKB Banknál vezetett10300002-10656434-49020019 számú számlájára utalni.  Átutalás esetén a közlemény rovatba kérjük feltüntetni a sportoló nevét, a tagdíj hónapját, úszó/vízilabda szakosztályba tartozását.
 9. A szabályzatban foglaltaktól kivételes esetekben az ügyvezető igazgató, vagy megbízottja engedélyezhet ideig-lenes eltérést (pl.: szociális helyzetre való tekintettel ideiglenes tagdíjmérséklést).

Szolnok, 2023. 02. 21.

Mohi Márk
ügyvezető igazgató